mandag 19. mars 2018

Miljøkonferanse i Alta

Det er ikke uvesentlig hvordan vi bygger og bor i framtiden og Verte stilte derfor sterkt da Alta kommune arrangerte konferanse om klima- og energivennlig boligbygging.

Dagsseminaret hadde mange gode innlegg fra såvel lokale som eksterne oppleggsholdere herunder om co2-regnskap fra vugge til grav. Med tanke på at kommunen skal sette egne mål for energi og miljø blir det spennende å følge utviklingen videre.

søndag 14. januar 2018

Besøk hos Uki Architects i Oulu

Gjennom Smart Construction Cluster har vi i lengre tid jobbet med å realisere en "3D Cave" på universitetet i Alta. Nå hvor realiseringen av visualiseringssentret nærmer seg, må vi også forberede oss på å kunne bruke teknologien best mulig. 

Torsdag og fredag var Henning derfor på besøk i Oulu for å møtes med Uki Architects og lære mere om "Valo-metoden" og praktisk bruk av 3D Cave. 


Turen til Oulu ble gjennomført i lag med representanter for Alta Kommune samt SCC. I tillegg til å besøke Uki Architects og høre om erfaringene fra brukerprosesser, Valometoden og bruken av 3D Cave, var det besøk på Oulu hospital. Her er bruken av 3D Cave og VALO-metoden en integrert del av brukerprosess og prosjektering av det nye hospitalet. 
Henning var etterfølgende med på et brukermøte med leger og sykepleiere som ved hjelp av 3D modellen diskuterte løsninger og alternativer med arkitektene.
I tillegg til besøket hos Uki Architects, ble det også tid til møter med Business Oulu og Oulu kommune.
mandag 18. desember 2017

Årets Verte-stipend


Årets Verte-stipend ble utdelt i sommer, men det var ikke nå før juleferien at stipendmottaker Pia Sundsvoll hadde anledning å komme til Alta for å presentere sine studentarbeider. På årets siste fagdag fortalte Pia om utvalgte arbeider fra landskapsarkitektstudiet på NMBU. Hun fortalte også om diplomoppgaven som skal innleveres i mai og det var en rekke gode diskusjoner om hovedtema i den forbindelse, brukemedvirkning og -deltakelse.

Verte-stipendet deles ut til arkitekt- og landskapsarkitektstudenter fra Finnmark og Nord-Troms og har til hensikt å fremme kompetansen innen dette faget.  Bakgrunn for opprettelsen av stipendet er et ønske om å sikre at flest mulig fra de nordligste fylkene fullfører studiene sine og dermed kan bidra til den videre utvikling i regionen. 

Fra venstre: fjorårets stipendmottaker Matilde Sundquist (nå ansatt i Verte), stipendmottaker 2018 Pia Sundsvoll og landskapsarkitekt/ partner Anita Veiseth


Julelunsj for samarbeidspartnere

Det var hyggelig å se så mange kunder og samarbeidspartnere på kontoret til årets julelunsj. Tradisjonen tro ble det fortalt litt om året som er gått og litt om det som kommer. Vertes egen kokebok ble også lansert og flere benyttet anledningen til å ta med seg hjem.tirsdag 12. desember 2017

Årets julebord

I år dro Verte gjengen til Jotka fjellstue for å ha et veldig autentisk julebord oppe på fjellene.
Med stiv kuling og snø ble det desverre ikke noe skigåing, men vi storkoste oss med kjempegod mat, sauna og badestamp. Stor takk til bemanningen på Jotka. Det har vært en opplevelse. Ikke minst at dere har fraktet oss til bussen etter at brøytebilen ikke kom på lørdag. #vinter#Finnmark#snø#vind#kulde

fredag 17. november 2017

Folkemøte i MehamnVerte har det seneste halve året jobbet med skisseprosjekt for nytt flerbrukshus i Gamvik kommune. Under arbeidstitlen "Våres hus" samles en rekke offentlige funksjoner som bla bibliotek, kultursal, rådhus, treningssenter, NAV og lokaler for fjernundervisning i et nytt felles bygg.
Bygget skal samtidig danne rammen om formidling av kystkultur, fiskeri og mat som en lokal satelitt av kystens hus i Tromsø.

Torsdag ettermiddag var det presentasjon av prosjektet for kommunestyremedlemmer og på kvelden var det folkemøte om prosjektet. "Våres hus" ble godt mottatt begge plasser og det var en god diskusjon rundt funkjoner og fremtidens sambruk av lokaler. Videre utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag skal nå opp til behandling i kommunestyret.
På hjemmesiden til Gamvik kommune kan man lese mer om prosjektet og snart også se flere illustrasjoner av bygget.

onsdag 8. november 2017

Alta brannstasjon -samspillsfaseI oktober startede samspillsfasen for Alta brannstasjon. De to kommende måneder skal prosjektet viderebearbeides og detaljeres i lag med bruker, byggherre og totalentreprenør.

Verte er har vært med helt fra de innledende skisser og ivaretar også den kommende detaljprosjektering.
Tecto Entreprenør as er totalentreprenør på prosjektet.
Prosessen ledes av Kjell Kvam som har ledet en rekke tilsvarende samspillsprosjekter.


Henning presenterer skisseprosjektet under prosjekt-kick-off i oktober