fredag 17. november 2017

Folkemøte i MehamnVerte har det seneste halve året jobbet med skisseprosjekt for nytt flerbrukshus i Gamvik kommune. Under arbeidstitlen "Våres hus" samles en rekke offentlige funksjoner som bla bibliotek, kultursal, rådhus, treningssenter, NAV og lokaler for fjernundervisning i et nytt felles bygg.
Bygget skal samtidig danne rammen om formidling av kystkultur, fiskeri og mat som en lokal satelitt av kystens hus i Tromsø.

Torsdag ettermiddag var det presentasjon av prosjektet for kommunestyremedlemmer og på kvelden var det folkemøte om prosjektet. "Våres hus" ble godt mottatt begge plasser og det var en god diskusjon rundt funkjoner og fremtidens sambruk av lokaler. Videre utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag skal nå opp til behandling i kommunestyret.
På hjemmesiden til Gamvik kommune kan man lese mer om prosjektet og snart også se flere illustrasjoner av bygget.

onsdag 8. november 2017

Alta brannstasjon -samspillsfaseI oktober startede samspillsfasen for Alta brannstasjon. De to kommende måneder skal prosjektet viderebearbeides og detaljeres i lag med bruker, byggherre og totalentreprenør.

Verte er har vært med helt fra de innledende skisser og ivaretar også den kommende detaljprosjektering.
Tecto Entreprenør as er totalentreprenør på prosjektet.
Prosessen ledes av Kjell Kvam som har ledet en rekke tilsvarende samspillsprosjekter.


Henning presenterer skisseprosjektet under prosjekt-kick-off i oktober

onsdag 1. november 2017

FAGDAG: handlingsplan og budsjett

Hovedtema for fredagens fagdag var handlingsplan og dermed innledende øvelser til neste års budsjett for Verte. Alle ansatte utfordres til å komme med innspill til forbedringer på kontoret, hvilken type kurs vi bør søke å få til samt hva vi ønsker å bruke egne produktutviklingsmidler til.
Stemningen var høy og det kom mange gode innspill som etterfølgende skal sorteres.


.

onsdag 25. oktober 2017

Nye Alta Rådhus

Verte har tegnet forslag til nye Alta Rådhus midt på Alta sentrum.
Bygget åpner seg opp mot sentrumsplassen og inneholder kontorplasser, en liten kultursal og turistinformasjon.mandag 16. oktober 2017

SISA feirer 10-års jubileum

SISA var med til å markere Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2017 og inviterte bedrifter, skoler og andre til å delta med fellesdans. En stor del av Verte-gjengen tok seg tid til litt frisk luft og en dans i lag med mange andre på Bossekop torg.Verte var også med på SISAs kulturvandring 11. oktober i anledning av 10 års jubileum. Høstværet viste seg fra sin beste side og og det var mange fine opplevelser underveis. Det var mer enn en gang man måtte tenke tilbake på samarbeidsprosjektet Åpne hus miljøcirkus som Verte også var bidragsyter til. Et stort tillykke til SISA fra Verte!

fredag 22. september 2017

Offisiell åpning av den nye Barneavlastningen

Torsdag 21.september var det offisiell åpning av den nye Barneavlastningen i Alta. I et fantastisk høstvær fikk vi en fin omvisning både inne og ute i nye lokaler som vil gi en helt annen hverdag for ansatte og alle brukere av bygget.

Kommunalleder for Helse og Sosial John Helland åpnet med å takke alle involverte og informere om prosessen, etterfulgt av leder for Hovedutvalget for Helse og Sosial Kristin Jensen som fortalte om bred politisk enighet om å styrke denne delen av kommunal virksomhet.

Fra den offisielle åpningen
VERTE landskap-arkitektur AS utarbeidet tilbudsgrunnlaget som entreprenøren har bygget etter, så vi føler at vi har litt av både ansvaret og æren for hvordan bygg og uteområder ser ut ! Spesielt hyggelig å se at uteområdene er fulgt opp til punkt og prikke og beboerne nå får uteområder som kan aktivisere, sosialisere og bidra til god helse.
Uteområdet er blitt veldig flott ! Her sett fra haugen med sklie og bru
 
Uteområdet sett fra hengekøye og solterrasse
Adkomstområdet 
Fra sanserommet
Spiserommet med fint dagslys fra begge sider
Ett av barnerommene som er klar for innflytting
 

torsdag 21. september 2017

Portal Kvænangen mock up i 1:1

Fylkesmannen i Troms ønsker å tilrettelegge for besøk til Navitdalen nasjonalpark og Kvænangsbotn og Skorpa-Nøklan landskapsvernområder. Stedet som er valgt ut er Sørstraumen som blir et start- og informasjonspunkt for turer i omegn. For å teste ut om dimensjonene på den nye informasjonsportalen var riktige for stedet tok prosjektleder Rune Benonisen med seg hammer, sag og 2"x4" og satte opp en "mock up" på tomta hvor portalen skal settes opp. Vi var i området og hjalp til med å få portalen opp. Portalen ble fotografert og vurdert fra ulike vinkler, og både prosjektleder og prosjekterende er nå trygge på at portalen vil få riktige dimensjoner !
Portalen med utsikt mot Nøklan og Skorpa

Portalen sett fra parkeringsplassen